KHAS EĞİTİM MODELİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜMÜZDE!

1. yarıyılda Çekirdek Program ile evrensel değerleri aktarıyor ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini kazandırıyoruz

2. yarıyıldan itibaren Proje Tabanlı Eğitim ile ders programlarımızı öncü sektör temsilcilerinin işbirliğinde hazırlıyor, teorik bilgileri proje geliştirme süreçlerine yediriyor, her öğrenciye birer akademik ve sektörel mentor sunuyoruz

Bölüm Hakkında

Endüstriyel Tasarım Programımız konsept tasarımı geliştirme süreci ile entegre ürün geliştirme sürecine odaklanır. Ürün tasarımı geliştirme sürecindeki estetik yeterlilikler ve yaratıcılık, ürün geliştirme, ergonomi, malzeme, çevre, tasarım yönetimi ve ekonomi bilgisi ile birleştirilir. KHAS Eğitim Modeli ile güçlendirdiğimiz Bölümümüzde statik bir eğitim anlayışı yerine tasarımcı adaylarının sahada ve uygulamada olduğu, firma ve kurumlarla işbirliklerine dayalı tasarım projeleri yürütmenin yanı sıra fabrikalara üretim gezileri, profesyonel seminerleri, atölye çalışmaları, saha araştırmaları gibi çeşitli süreçlerle öğrencinin dinamik olduğu bir program yürütüyoruz.

100
Yayın
126
Proje
55
Ödül
5
Laboratuvar

İşbirliklerimiz